פתרון מלא של תרגיל במתח חילופין

נוסחאות:תרגיל: דוגמה משאלה 5 תשע"ו

פתרון:

 

א. מסתכלים באיור ב' ורואים איפה נקודת המתח הכי גבוהה וסופרים את מספר המשבצות.

 

בשביל למצוא את תנופת האות המירבית,

בריבוע הירוק נתון לנו שכל משבצת שווה ל 5V,

לכן עושים מתח למשבצת * מספר המשבצות = המתח המקסימלי

5*2=10v = Vmax

 

בשביל למצוא את זמן המחזור,

בריבוע הורוד נתון לנו שכל משבצת שווה ל 10m sec, 

לכן עושים זמן למשבצת * מספר המשבצות = זמן המחזור.

10m*2=20m sec = Tב. 

בשביל למצוא את עוצמת האות היעילה, משתמשים בנוסחה:

V=U    /      Veff=Ueff      /      Vmax=Umax

 

Veff=(1*Vmax)/√2 =

Veff=(1*10)/√2= 10/√2= 7.07V

Veff = 7.07Vבשביל למצוא את תדר האות, משתמשים בנוסחה:

T=1/f

20m=1/f

20m*f=1

1/20m=f

f=50Hzג. 

בשביל לחשב את ההיגב ההשראותי של הסליל, משתמשים בנוסחאות:

 

*הערה: L=סליל / C=קבל

 

כמו כן רואים באיור א' במעגל את הערך הסליל שהוא L=100mHry

 

XL=ω*L=

XL=2*𝜋*f*L=

XL=2*3.14*50*100m=

XL=31.42Ω

 

ד.

בשביל למצוא את עכבת המעגל, משתמשים בנוסחאות:

*הסימון |z| הוא ערך מוחלט של z

 

הערך של הנגד נתון לנו במעגל באיור א' שהוא R=100Ω.

X=XL

|Z|=√(100²+31.42²) = √10987.2164 = 104.82Ω

 

Z = 104.82Ω

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן