טבלת אמת של דלגלג SR-FF

S = SET  

R = RESET

כאשר ניתן ברגל RESET אפס לוגי, מוצא הדלגלג יתאפס ללא שום קשר למבואותיו.

מעגל מוצא דואג לספק זרם למוצא, הוא גם הופך מופע, זאת אומרת אם מוצא הדלגלג '1' לוגי מעגל המוצא הוא '0' לוגי.

זרם המוצא של ה-555 הוא עד 200mA.

מתחי האספקה 4.5V ל – 16V.

טרנז' Q – עובד בשני מצבים – רוויה / קיטעון.

כאשר יש '1' בבסיסו (שהתקבל ממוצא הדלגלג) הטרנז' ברוויה והמתח Vce שווה ל- 0V (כאילו יש מוליך בין הקולקטור לאמיטר שמתפתח עליו 0V).

כאשר בבסיסו של הטרנז' יש '0' לוגי, הטרנז' בקיטעון Ib=0 ,  Ic=0 והקולקטור מנותק.

תפקיד הנגד שמחובר לבסיסו של Q1 הוא למנוע נזק בQ1 כי אחרת Vbe יהיה מתבק מתח יותר גדול מ-0.7V ויהיה ניזוק.

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן