ממיר D/A – חלק ראשון

נוסחאות שצריך לזכור:

Vout = -I*Rf

Vout = -Vref*(D0/2+D1/4+D2/8+D3/16…)               a

Vlsb = Vref/2^n

Vout-Vref=Vlsb

Vmax=Vout-Vlsb

bits=2^n

 

תרגיל דוגמה:

נתון: ממיר A/D , הממיר בעל 4 סיביות, Vref=10V.

חשב את ה-Vout עבור המצבים הבאים:

א. 0000

ב. 0001

ג. 1000

ד. 1111

 

הממיר הנתון הוא בעל 4 סיביות. זאת אומרת ש n=4 .

2^n = 2^4 = 16

זאת אומרת שיהיה לנו בממיר 16 אפשרויות בסך הכל.

עכשיו אני אחלק את התרגיל לטבלה שיהיה יותר קל לפתור:

א.

Vout = -Vref*(D0/2+D1/4+D2/8+D3/16)=-10*(0/2+0/4+0/8+0/16)=0V

ב.

Vout=-10*(0/2+0/4+0/8+1/16)=-0.625V

ג.

Vout=-10*(1/2+0/4+0/8+0/16)=-5V

ד.

Vout=-10*(1/2+1/4+1/8+1/16)=-9.375V

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן