חד יציב ואל יציב

חד יציב

הוא מעגל אלקטרוני שיודע להוציא דופק אחד בלבד! הדופק יוצא במוצא רק כאשר נותנים דירבון בכניסה.

אל-יציב

הוא מעגל שכאשר מחברים אותו למתח הוא מוציא סדרת דפקים אינסופית. אין צורך בדירבון. הדפקים יופסקו רק כאשר מנתקים את המעגל ממקור המתח.

באל יציב, ניתן לתכנן את הזמן שהדופק יהיה ב-'1' לוגי (Ton) והזמן שהדופק יהיה ב-'0' לוגי (Toff), כלומר יש לנו את היכולת לשלוט על גורם המחזור. 

D.C.= Ton/(Ton+Toff)*100

*התוצאה אמורה לצאת באחוזים (כי עשינו כפול 100).

ניתן לממש חד יציב ואל יציב באמצעות שערים לוגים או באמצעות מעגלים משולבים.

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן