חיבור מגבר דו-דרגתי

חיבור מגבר דו-דרגתי בצימוד קיבולי

קבל ב-DC משמש נתק.

קבל ב-AC משמש קצר.

לכן מבחינת DC שתיי הדרגות מנותקות. לכל אחת יש נקודת עבודה בנפרד. יותר קל לתכנן את נקודת העבודה של הטרנזיסטורים.

ב-AC, הדרגות מחוברות בקסקדה ולכן AvT=A1*A2.

חיבור מגבר דו-דרגתי בצימוד ישיר

ב-DC, שתיי הדרגות מחוברות ולכן הן תלויות אחת השניה מבחינת נקודת העבודה של כל דרגה. זה מסבך את התכנון, אבל זה אפשרי כמובן.

ב-AC, שתיי הדרגות מחוברות בקסקדה (AvT=Av1*Av2).

יתרון מגבר בצימוד ישיר על מגבר בצימוד קיבולי

קבל בתדרים נמוכים הוא לא ממש קצר (יש לו התנגדות) ומתבזבז עליו מתח. לכן, במגבר צימוד קיבולי, הגבר המתח יורד שהתדר של גל הכניסה קטן. בתדרים נמוכים, המגבר הזה בצמיד קיבולי הוא לא עובד טוב, בניגוד למגבר בצימוד ישיר שהגבר המתח טוב לכל התדרים.

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן