מגברי הספק חלק א' – class A

קדם מגבר הוא המגבר הראשון שמגביר אות מזערי מאוד לרמה כזו שנוכל להכניסו למגבר שמע.

מוצאו של מגבר השמע אומנם מבצע הגבר, אבל עדיין לא מספיק בשביל להוציא לרמקול הספקים גבוהי, לכן הדרגה האחרונה היא דרגת ההספק שעובדת במתחים ובזרמים גבוהים.

קיימים כמה סוגי מגברים שנבדלים על ידי אזור העבודה שבהם הם עובדים: class-A , class-B, class-C, class-AB

מגבר class-A - עומס התנגדותי

ב-class-A, נקודת העבודה ממוקמת באמצע קו העבודה. כאשר אין אות במבוא, אין גם אות במוצא, זה נקרא "מצב רוגע".

גם במצב הזה, הטרנזיסטור צורף זרם Icq וגם מתח Vceq, כלומר מתבזבז עליו הספק גם שאין אות בכניסה. שאנו עובדים עם מגברי הספק, יש משמעות גדולה למושג "נצילות" של המגבר. נצילות%=(הספק מופק/הספק מושקע)*100 .

ההספק המופק הוא ההספק על העומס וההספק המושקע בא מספק הכח (מקור המתח). אנו שואפים שהספק יהיה מקסימלי.

אנו רואים שהנצילות נמוכה והרבה הספק מתבזבז ולא מגיע לעומס ובעיה נוספת שמצב רוגע מתבזבז הספק סתם.

נוסחאות בClass-A:

Prl=Vcc²/8Rl  |  Pcc=Vcc²/2Rl  |  n%=25%

מגבר ב- class-A עם עומס התנגדותי ושנאי

מקדם השנאה = a= v1/v2 = N1/N2 = I2/I1

שנאי מעלה מתח N2>N1

שנאי מוריד מתח N2<N1

 

תפקידו של השנאי הוא לתאם עכבות, זאת אומרת שעכבת המוצא של הטרנזיסטור תהיה שווה לעכבת העומס וכך בזבוז ההספק יהיה הרבה יותר קטן ונשפר את נצילות המגבר.

לצורך הניתוח של המגבר, ניתן לנו לעשות "שיקוף" של Rl מהסליל המשני של השנאי לסליל הראשוני של השנאי, נבנה אותו בשם 'Rl .

בהנחה שהשנאי אידיאלי, התנגדות הסלילים -> זניחה.

P2=P1 | V2²/Rl=V1²/Rl'   |  Rl'=(V1²*Rl)/V2²=(V1/V2)²*Rl  |  Rl'=a²*Rl

 

אנו רואים ששימוש בשנאי מוצא משפר לנו את הנצילות פי 2 בclass-A מ-25% ל-50%. 

הבעיה העיקרית של מגבר class-A לא נפתרה, גם במצב "רוגע" (ללא אות במבוא), הטרנזיסטור צורך זרם Icq ומבזבז אנרגיה (הספק) לחינם.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן