מגברי הספק חלק ב' – class B

מגה הספק class-B - סמטריה משלימה

כדי לפתור את הבעיה ב- class-A שהטרנזיסטור במצב רוגע צורך זרם על מנת לשמר את נקודת העבודה ויש בזבוז הספק, דבר הפוגע בנצילות, אנו עוברים ל- class-B .

במגבר הספק class-B במצב רוגע, זרם הצריכה של הטרנזיסטור הוא 0A.

הבעיה היא שאני יכול רק להגביר מחצית גל, כי במחצית השניה הטרנזיסטור יהיה בקיטעון.

לכן, שבונים מגבר ב- class-B, אנו משתמשים בשתי טרנזיסטורים NPN ו- PNP. שכל מגבר מחצית מחזור.

טרנזיסטור NPN יגביר את המחצית החיובית וטרנזיסטור PNP יגביר את המחצית השלילית.

יתרון נוסף בשימוש ב- class-B הוא שכך טרנזיסטור יכול להגיע למתחי Vmax גדולים יותר ביחס ל- class-A

( Vmax ו – Vcc = class-B  וב- 1/2Vcc = class-A )

ובזרמי Imax גדולים גם פי שתיים מ- class-A, כך שבסופו של דבר נקבל הספק גדול יותר במוצא.

עיוותי מעבר - cross distortion

נובע מהזמן שדרוש מטרנזיסטורים לכנס למצב הולכה (NPN ל-0.6V ו- PNP ל- 0.6V- ), כל עוד שהטרנזיסטורים לא בהולכה, המוצא לא עוקב אחרי אות הכניסה, לכן מתקבל עיוות המעבר.

ניתן להתגבר על עיוותי המעבר על ידי כך שניצור בבסיסים של הטרנזיסטורים מתח סף של ±0.6V , כך שאות הכניסה מתחיל לעלות/לרדת מ-0 , הטרנזיסטורים כבר מוליכים ובכך התגברנו על עיוותי המעבר.

הטרנזיסטורים t1 ו- t2 מחוברים בחיבור common-collector שאופייני בזרם גבוה.

אנו רואים שבמעגל סימטריה משלימה, הנצילות שופרה ל-78.53% ביחס למגברים ב- class-A, ששם קיבלנו נצילות של 25% בעל עומס התנגדותי ונצילות של 50% שהוספנו למגבר שנאי מוצא וכאן אנחנו מקבלים כ-78.5%.

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן