דוגמות במודל OSI

סיכומים נוספים:

Open System Interconnection מודל זה הוא מודל רב-שכבתי שמטרתו להסביר איך מתבצעת פעולה של העברת
דילוג לתוכן