סיבית זוגיות אופקית ואנכית

VRC אופקי --------------------------------------- LRC אנכי

בשיטה זו כאשר יש שגיאה אחת, היא יודעת לגלות במדויק איזה סיבית שגויה כאשר ה-R מצביעים על השורה וה-C מצביעים על הסיבית שבאותה שורה.

יתרונות:

  1. מגלה יותר טוב שגיאות כאשר שזה רק בשיטה VRC או LRC.
  2. אם יש שגיאה אחת לשתיים, אפשר לדעת את הסיבית השגויה או את אזור השגיאה.
  3. אין צורך לשדר את כל הסיביות מהתחלה.

חסרונות:

  1. עדין יש מקרים שהמערכת לא תגלה שגיאה.
  2. נצילות המערכת יורדת כי צריך לשדר תוספת של גל סיביות בבדיקה (ולא רק אחת כמו ב VRC או ב LRC).
  3. ככל שכמות הסיביות עולה, כך הנצילות עולה.

סיכומים נוספים:

הנפוצים ביותר הם: זוגות שזורים.כבלים קואקסיאלים.סיבים אופטים.אטמוספריה וחלל. זוגות שזורים זוג שזור חוטי תיל ונחושת
Open System Interconnection מודל זה הוא מודל רב-שכבתי שמטרתו להסביר איך מתבצעת פעולה של העברת
דילוג לתוכן