התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים: הגורמים לציונות, הרצל – "מדינת היהודים"

הגורמים להתעוררות הלאומית בקרב העם היהודי:

 

השפעת תנועת ההשכלה ותופעת החילון: החברה היהודית במערב ובמרכז אירופה הושפעה מרעיונות המהפכה הצרפתית ומתנועת ההשכלה ששמה דגש על המדע ורציונל על זכויות האדם. יהודים רבים הגיעו למסקנה שהם יכולים לשנות את גורלם ולהביא לשינוי במצבם במסגרת הלאומיות היהודית ולא לחכות לתפיסה הישנה שטענה שצריך להתרחש אירוע משמעותי לשם כך כמו ביאת המשיח.

האכזבה מאמנציפציה (שוויון זכויות): לאחר קבלת שוויון מהשלטונות במערב ובמרכז אירופה ניתנה ליהודים האפשרות ללמוד במוסדות אקדמיים ולבחור לעבוד בכל מקצוע שרצו, יהודים השתלבו בערים הגדולות והפכו לחלק משמעותי בחברה. היהודים המשכילים היו בטוחים שמצאו פתרון לבעייתם אך לאחר כמה שנים האירופאים החלו לפתח גילויי אנטישמיות בטענה שהם פוגעים בפרנסתם.

האנטישמיות המודרנית: במאה ה-19 החלה להתפתח אנטישמיות מודרנית, על רקע שינויים כלכליים וחברתיים שעברו על אירופה באותה תקופה התפתחה התאוריה של הדרוויניזם החברתי המתאר תאוריה מדעית כביכול שבני האדם מחולקים לגזעים שונים ולכל גזע הגנים המאופיינים שלו המשפיעים על אורח החיים של העמים. היהודים היו בתחתית כאשר השפילו אותם ופגעו בחייהם.

בתקופה ההיא היו גילויי אנטישמיות בתחומים שונים.

 

  • בפוליטיקה קמו מפלגות אנטישמיות במטרה לגרש את היהודים מאירופה.
  • תורת הגזע.
  • עלילות דם.
  • פרשת דרייפוס.
  • פרוטוקולי זקני ציון (שם נכתב שהיהודים מתכנסים באופן קבוע על מנת לתכנן השתלטות על כלכלת העולם).

השפעת התעוררות עמי אירופה: היהודים הושפעו מכך, הם ראו את הלאומיות של יוון, צרפת, איטליה, גרמניה ועוד והבינו שהגיע גם הזמן שלהם.

 

 

הרצל

בשנת 1896 פרסם הרצל את ספרו "מדינת היהודים" העוסק בבעיית העם היהודי באירופה ופתרון רצוי לפי דעתו. הוא כותב את הספר לאחר גילויי אנטישמיות בצרפת עקב פרשת דרייפוס וגילויים נוספים שהתרחשו במערב אירופה.

חלק א' של הספר – הבעיה

בעיית העם היהודי לפי הרצל היא בעיית האנטישמיות כאשר היהודים סובלים ממנה ברחבי כל העולם, בחלק הראשון הוא מפרט על הבעיה לפי השקפת עולמו. האנטישמיות היא בעיה לאומית של כל היהודים הואיל וכל יהודי אירופה סובלים ממנה כעת. הוא כינה את האנטישמיות "צרת היהודים", במערב ובמרכז אירופה בגלל האמנציפציה היהודים יכלו להתקדם ולהתפתח מבחינה כלכלית וחינוכית, דבר שהגביר הקנאה והשנאה כלפיהם.

במזרח אירופה היהודים לא קיבלו שוויון זכויות והשלטון עודד אלימות פיזית כלפי היהודים ופוגרומים רבים התרחשו שם.

הרעיון של הגירת יהודי אירופה ממקום למקום לא תפתור הבעיה והתבוללות גם לא פתרון כי היהודים יישארו זרים בכל מקום לא משנה מה, לפי הרצל האנטישמיות היא מחלה חשוכת מרפא כאשר אוכלוסיית העמים סובלת ממנה והיהודים לא יוכלו לפתור את הבעיה והיא לעולם תישאר.

 

חלק ב' של הספר – הפתרון

לפי הרצל, בעיית היהודים היא בעיה לאומית לכן הפתרון חייב להיות פתרון לאומי המקיף וכולל לכל העם היהודי, הפתרון חייב להיות חוקי וגלוי בהסכמת המעצמות. לדעתו היהודים צריכים לעזוב במהירות את אירופה ולהתקבץ בטריטוריה משלהם ולהקים שם מדינה יהודית.

המדינה שתקום יכולה להיות בארץ ישראל הואיל וזו מולדתה ההיסטורית אבל אפשר גם להתיישב בכל מקום אפשרי, העיקר שליהודים תהיה מדינה משלהם. הספר עוסק בדמות המדינה הרצויה, מדינת מופת, מדינה בעלת מאפיינים דמוקרטיים עם עקרונות צדק, שוויון וסובלנות.

לדעת הרצל, המדינה תקום לאחר קבלת "צ'ארטר" – אישור של המעצמות הגדולות להתיישבות יהודים למען הקמת מדינה יהודית.

כדי להשיג את האישור הרצל האמין שיש לפעול בצורה דיפלומטית ולנהל משא ומתן עם המעצמות.

 

בספרו עוד הוסיף הקמת שני ארגונים שיפעלו למען המטרה המיוחלת:

  • אגודת היהודים: גוף מדיני שינהל משא ומתן עם המעצמות הגדולות על מנת להשיג את הצ'ארטר.
  • חברת היהודים: גוף כלכלי שיהיה אחראי על רכישת אדמות בטריטוריה בה תקום המדינה ואיסוף כספים לפעילות של התנועה הציונית.

 

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן