ממלכת החשמונאים: רקע, הלניזם וסקירה כללית

הקדמה לשלטון החשמונאים

אלכסנדר מוקדון (אלכסנדר הגדול) עולה לשלטון ממלכת החשמונאים לאחר רצח אביו ששלט על יוון, אלכסנדר ניהל מסעות קרב וכיבושים שהובילו ליצירתה של אימפריה המשתרעת ממצרים ועד הודו וכוללת את שטחי האימפריה הפרסית אותה הכניע.

לאחר מותו הפתאומי, החלו מלחמות ירושה בין מפקדי צבאו הבכירים. בסופם חולקה האימפריה למספר חלקים (ממלכות) חדשות, בסמוך לארץ ישראל נוצרו שתי ממלכות: ממלכת בית סלווקוס וממלכת בית תלמי ששתיהן שאפו לשלוט בארץ ישראל בשל מיקומה האסטרטגי.

האימפריה של מוקדון כללה את עמי יוון ואת כל עמי המזרח, התרבות היוונית והתרבות המזרחית התמזגו לתרבות אחת, התרבות ההלניסטית, כמובן שהתרבות היוונית שלטה.

הלניזם:

התרבות ההלניסטית הייתה מרובת אלים. בשונה מהמקובל עד אז ביוון אימץ אלכסנדר מוקדון את התפיסה המזרחית שראתה במלך אל, הקמת מקדשים למלך, הקרבת קורבנות, משחקים ותחרויות לכבוד המלך, לצד כל פולחן זה התקיימה גם עבודת אלילים רבים.

הוקמו תיאטראות ומגרשי ספורט, נוסדו האולימפיאדות (ההלניסטים העריצו את הגוף), ההשתתפות במפגשי תרבות אלה הייתה חובה דתית. בנוסף לכך, התפתחו ביה"ס הראשונים (גימנסיות).

התרבות היוונית התבססה על פוליס (ערי מדינה עצמאיות), אלכסנדר ואנשיו הקימו יותר מ-350 ערים (פוליס) במקומות אותם כבשו, הפוליס כללו מבני ציבור ותרבות האופייניים לתרבות זו: מוסדות חינוך כמו גימנסיון, תיאטרון ועוד.. אולם בשונה מהפוליס ביוון, הערים (פוליס) ההלניסטיות לא היו עצמאיות ונשלטו על ידי המלך.

ההלניזם והיהודים:

התרבות ההלניסטית הייתה זרה ליהודים ומאחר וההלניזם ניסה לגרום בכוח לכל עמי המזרח לקבל את התרבות ההלניסטית מטעמי ביטחון וגם הואיל והיהודים חששו שהתרבות ההלניסטית המושכת תמוטט את היהדות, נוצרו מתיחויות בין השלטון ההלניסטי לבין היהודים שהתנגדו להלניזם שבסופו של דבר גרמו להלניסטים לכפות את תרבותם על היהודים ואסרו עליהם לקיים את חוקי הדת היהודית.

רקע לשלטון החשמונאי:

עם החרפת המתיחות והגזירות הקשות מצד היוונים, משפחה אחת ושמה חשמונאי מרדה בשלטון היווני וכך משפחת חשמונאי קיבלה את שלטונה על ארץ ישראל, שלטון בית חשמונאי, ממלכת (נקראת גם מדינת) החשמונאים.

שלטון ממלכת החשמונאים – סקירה כללית

בשנים 167 – 63 לפנה"ס עמדה בראש הנהגת העם ביהודה משפחת החשמונאים. שושלת זו החלה בימי מתתיהו החשמונאי שהוביל למרד בשלטון היווני/הסלווקי ובהמשך ההנהגה עברה אל בניו וצאצאיהם.

החשמונאים השתלטו על ההנהגה ביהודה- ממנהיגות צבאית שהובילה את המרד על רקע דתי ובהמשך על רקע לאומי, לקבלת תפקיד מושל יהודה, הכהן הגדול, תפקיד נשיא ואח"כ מלוכה.

השאיפה לעצמאות מדינית הובילה להתרחבות טריטוריאלית ומנהיגי החשמונאים נאלצו להתמודד  ולתמרן  בין המעצמות בזירה הבינלאומית כדי לחזק את מעמדם.

החשמונאים ניסו לגבש את הזהות הלאומית במיוחד על רקע האוכלוסייה הנוכרית ההלניסטית שהייתה תחת שליטתם, החשמונאים התמודדו גם ניסו לגבש בקרב העם את הלגיטימציה שלהם לשלוט ולהחזיק בתפקיד הכהן הגדול (שקיבל שמעון).

תחת הנהגת בית חשמונאי הוקמה מדינה יהודית עצמאית שהתרחבה מאזור יהודה באמצעות מלחמות אל רוב שטחי ארץ ישראל ואף מעבר לנהר הירדן, התקופה החשמונאית נמשכה כמאה שנים ובמהלכן חלו ביהודה שינויים רבים בתחום המדיני, הצבאי, הדתי, הלאומי והדמוגרפי ואף חדרה השפעת ההלניזם ליהודה.

ממלכת החשמונאים הייתה הפעם האחרונה ששלט בא"י שלטון עצמאי יהודי, אשר לא היווה חלק מאימפריה כלשהי – לפני קום מדינת ישראל

 

 

האם מאמר זה עזר לך?

פרסומת:

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן