יצירת גל PWM

רק בהדקים המסומנים P.W.M. ניתן לקבל P.W.M. .

הדקים אלה משמשים יציאות. אלה ההדקים בארדואינו אונו 3,5,6,9,10,11 .

בתוכנה: 

analogWrite(pin,0-255)

כאשר מציין את ה-duty cycle :

d.c.=N/256

 

לדוגמה:

(analogWrite(3,128

d.c.=128/256=0.5

נקבל d.c. של 50% .

תרגיל דוגמה: 

כתוב תוכנית שמדליקה לד בשתי עוצמות שונות לסירוגין – 70% ו20%. הלד מחובר להדק 11.

פיתרון:

N1/256=0.7

N2/256=0.2

N1=256*0.2=51

N2=256*0.7=179

void setup(){

pinMode(11,OUTPUT); }

void loop(){
analogWrite(11,51):

delay(1000);

analogWrite(11,179);

delay(1000); }

 

סיכומים נוספים:

זו התראה לא נבדק על מד אלכוהול אמיתי × הסתר התראה תוכנית:#include <Wire.h>  // ספריות#include
אם לא נקלט הארדואינו וניסיתם מספר דרכים, הורידו את התוכנה הבאה: http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html זה יכניס לכם
הדקים עם כניסות/יציאות דיגיטלים: port D - 0-7 port B - 8-13 הדקים עם כניסות/יציאות
דילוג לתוכן