הדלקת led

תוכנה להדלקת לד המורצת על python

import RPi.GPIO as GPIO

import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setwarnings(False)

GPIO.setup(18,GPIO.OUT)

GPIO.output(18,GPIO.HIGH)

time.sleep(5)

GPIO.output(18,GPIO.LOW)

סיכומים נוספים:

להריץ בטרמינל לפני: pip install pad4pi from pad4pi import rpi_gpioimport timeKEYPAD = [["1","2","3","A"],["4","5","6","B"],["7","8","9","C"],["*","0","#","D"]]COL_PINS = [6,
להיכנס לטרמינל, להפעיל את 2 הפקודות ולהמתין sudo apt-get update sudo apt-get upgrade   מומלץ
1.חברו את כרטיס ה- SD card למתאם ה – USB  ואותו חברו למחשב. היכנסו לאתר
דילוג לתוכן