התקנת מערכת הפעלה בraspberry pi

1.חברו את כרטיס ה- SD card למתאם ה – USB  ואותו חברו למחשב.

  1. היכנסו לאתר הרשמי של raspberry pi :

https://www.raspberrypi.org/

  1. לחצו על " downloads "  ולאחר מכן על raspbian  

והורידו את  קובץ ה zip הבא:

בנוסף הורידו את התוכנה "balenaEtcher":

 https://etcher.io/ 

(תוכנה זו תחלץ את קובץ הזיפ ל- SD card שלכם)

 

  1. בסיום הורדת קובץ ה zip היכנסו לתוכנה balenaEtcher""

     ותראו את התצוגה הבאה:

לחצו על select image  ומצאו את קובץ ה zip שהורדתם ולחצו עליו.

לאחר מכן תופיע התצוגה הבאה:

 

לחצו על "select drive"  ואשרו את כרטיס SD שחיברתם למחשב.

לחצו על Flash  והמתינו עד לסיום הפעולה.

לבסוף נתקו את מתאם ה USB  שחיברתם והוציאו את כרטיס ה SD מהמתאם וחברו אותו אל ה raspberri pi.

כעת חברו עכבר ומקלדת לכניסות ה-USB   של ה- raspberri .pi חברו את המסך לכניסת ה HDMI וחברו כבל רשת לכניסת ה ETHERNET.

לסיום חברו את ספק הכח ל  raspberri pi – כעת הוא נכנס לעבודה.

סיכומים נוספים:

להריץ בטרמינל לפני: pip install pad4pi from pad4pi import rpi_gpioimport timeKEYPAD = [["1","2","3","A"],["4","5","6","B"],["7","8","9","C"],["*","0","#","D"]]COL_PINS = [6,
דילוג לתוכן