לוח מקשים 4×4

להריץ בטרמינל לפני: pip install pad4pi

from pad4pi import rpi_gpio
import time

KEYPAD = [
["1","2","3","A"],
["4","5","6","B"],
["7","8","9","C"],
["*","0","#","D"]
]

COL_PINS = [6, 13, 19, 26]
ROW_PINS = [16, 20, 21, 5]

factory = rpi_gpio.KeypadFactory()
keypad = factory.create_keypad(keypad=KEYPAD, row_pins=ROW_PINS, col_pins=COL_PINS)

def printKey(key):
print(key)

keypad.registerKeyPressHandler(printKey)

try:
while(True):
time.sleep(0.2)
except:
keypad.cleanup()

סיכומים נוספים:

1.חברו את כרטיס ה- SD card למתאם ה – USB  ואותו חברו למחשב. היכנסו לאתר
דילוג לתוכן