מערך

מערך זה רצף של נתונים בזיכרון מאותו הטיפוס.

לכל מערך יש לתת שם וגודל (ולהגדיר).

 

int array[9];

int – טיפוס

array – שם

9 – גודל

מערך עם לולאה:

int array[9], i;

for(i=0, i<9, i++)

scanf("%d", &array[i]);

ניתן גם להכניס נתונים ישר בצורה הזאתי:

int array[9]={0,1,2,3,4,5,6,7,8};

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן