משפט תנאי if – חלק א'

משפט תנאי if הוא הפשוט ביותר.

הבסיסי זה להגדיר מה קורה אם המשפט יתקיים / לא התקיים.

if – זה משפט התנאי

else – זה הפוך מהתנאי

if_else – זה הפוך מהתנאי

 

לדוגמה:

כתוב תוכנית שקולטת שתי מספרים ואומרת מה גדול יותר. אם הם שווים זה ידפיס שהם שווים.

int n1, n2;

scanf("%d %d", &n1, &n2);

if(n1>n2)

printf("%d is bigger", n1);

if(n1<n2)

printf("%d is bigger", n2);

else // אם לא יתקיימו שתי המצבים

printf("same");

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן