תוכנית – מציאת מינימום / מקסימום

#include <stdio.h>

int main()
{
int a[10], i, j, min=1000, max=0, x, y;
for(i=0;i<10;i++)
scanf("%d", &a[i]);

for(j=0;j<10;j++)
{
if(a[j]<min)
{
x=min;
min=a[j];
}
if(a[j]>max)
{
x=max;
max=a[j];
}
}
printf("nim is: %d \n", min);
printf("max is: %d \n", max);
return 0;

}

תוכנית שקולטת עשרה מספרים ופולטת את המינימום ואת המקסימום

סיכומים נוספים:

#include <stdio.h> int main(){ int d, b[8], i; printf("enter number:\n"); scanf("%d", &d); for(i=0;i<8;i++) { b[i]=d%2;
מערך זה רצף של נתונים בזיכרון מאותו הטיפוס. לכל מערך יש לתת שם וגודל (ולהגדיר).
אנו נשתמש בפקודה זאת בשביל לקלוט נתונ/ים לתוכנית לדוגמה: int a; // קולט משתנה a
דילוג לתוכן