תכנית – המרה מבסיס עשרוני לבינארי

#include <stdio.h>
int main(){
int d, b[8], i;
printf("enter number:\n");
scanf("%d", &d);
for(i=0;i<8;i++)
{
b[i]=d%2;
d=d/2;
}
for(i=7;i>=0;i–)
printf("%d", b[i]);
}

ניתן לשנות את ה2 לבסיס אחר

סיכומים נוספים:

#include <stdio.h> int main() { int a[10], i, j, min=1000, max=0, x, y; for(i=0;i<10;i++) scanf("%d",
מערך זה רצף של נתונים בזיכרון מאותו הטיפוס. לכל מערך יש לתת שם וגודל (ולהגדיר).
אנו נשתמש בפקודה זאת בשביל לקלוט נתונ/ים לתוכנית לדוגמה: int a; // קולט משתנה a
דילוג לתוכן