מבנה ישות – ENTITY

Share on print
Share on whatsapp
Share on facebook

ישות –  ENTITY

 

מבנה:

ENTITY שם של ישות IS

PORT (כניסות: IN סוג כניסה;

               ;(סוג יציאה OUT :יציאות                     

END ENTITY;
דוגמה:

ENTITY sikomi IS

PORT (a: IN bit;

            b: IN bit;

            c: IN bit;

            z: OUT bit);

 

END ENTITY; — ניתן לרשום גם END sikomi

 

האם מאמר זה עזר לך?

סיכומים נוספים:

דילוג לתוכן