כל הפוסטים באיזבל

סיכום מלכים א': פרק כ"א – כרם נבות היעזראלי

שני קשיים בפסוק הראשון של הפרק: ייתור לשון, "יזרעאלי אשר ביזרעאל. אחאב אינו רק מלך שומרון, צמצום מלכות אחאב. פרשנים טוענים שזאת על מנת להדגיש שנחלת האבות של נבות היא יזרעאל ושל אחאב היא שומרון. נחלת אבות ניתנת למכירה רק כשאדם יורד מנכסו וזה זמני עד שנת היובל הואיל והאדמות

סיכום מלכים א': פרק י"ט – התגלות ה' לאליהו

אחאב מספר לאשתו איזבל את כל אשר עשה אליהו, ה"מספר המקראי" מבליט שהריגת נביאי הבעל הכי מעניין אותה. תגובת איזבל לנעשה "כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון", איזבל נשבעת באלוהים שלה (כמה אלים) שתהרוג את אליהו כמו שאליהו הרג את נביאי הבעל (מידה כנגד מידה). היא מאיימת כי היא רוצה להפחידו

סיכום מלכים א': פרק י"ח – מבחן האמונה

אחרי שלוש שנים מחליט ה' להפסיק את הבצורת והוא שולח את אליהו להיראות לאחאב ולהודיעו על סוף הבצורת, פרשנים טוענים שכנראה והמסר הופנם לעם והם האמינו שה' הוא האל האמיתי. אחאב הולך לעבדיהו, והוא ירא ה' מאוד (נאמן לו), "אשר על הבית" (השר הבכיר של אחאב), כשאיזבל אשתו הרגה את