כל הפוסטים בהחטא ועונשו

מלכים ב': פרק כ"א

מנשה חוטא מנשה, בן חזקיה עושה הרע בעיני ה', הוא חוטא, הוא מפזר את הפולחן ומחדש את העבודה הזרה, בעצם הוא מבטל את הרפורמה הדתית של חזקיה אביו. וישב ובין את הבמות (לאל הבעל, פיזור פולחן). ויעש עשרה, ויעש בעל, פולחן צבא השמיים (פולחן לשמש, לירח ולכוכבים). העביר את בנו

עמוס: פרק ד', פס' 1-16

חטאי הנשים העשירות בשומרון (פס' 1-3) עמוס פונה בקטע זה אל נשות שומרון העשירות אשר סימלו בעיניו את השחיתות של החברה בישראל. "פרות הבשן" – כינוי גנאי לנשות שומרון המתוארות כפרות שמנות ובריאות בשר (אזור הבשן ידוע בפרותיו השמנות), ייתכן ובוחר דווקא במטאפורה זו כי הוא בעל מקנה, הוא רועה