כל הפוסטים בהצהרת בלפור

הרקע ההיסטורי להקמת המדינה: סיכום מלא

הצהרת בלפור (1917) ב2 בנובמר 1917 פרסמה בריטניה את הצהרת בלפור, שם היא ביטאה את נכונותה לסייע לתנועה הציונית להקים בית לאומי לעם היהודי בא"י. תוכן ההצהרה: "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה יסוד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ותעשה כמיטב מאמציה להקל על הגשמת מטרה זו, בתנאי ברור

הצהרת בלפור: הקשיים, התגובות והאינטרסים למתן ההצהרה

ב2 בנובמבר 1917 פרסמה בריטניה את הצהרת בלפור, שם היא ביטאה את נכונותה לסייע לתנועה הציונית להקים בית לאומי לעם היהודי בא"י. תוכן ההצהרה: "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה יסוד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ותעשה כמיטב מאמציה להקל על הגשמת מטרה זו, בתנאי ברור שלא יעשה דבר