כל הפוסטים בהרצל

הפעילות הדיפלומטית של הרצל ותוכנית אוגנדה

הפעילות הדיפלומטית של הרצל האימפריה העות'מאנית: הרצל פנה אל הסולטן הטורקי במטרה לשכנעו לאפשר ליהודים לעלות לארץ ישראל בצורה חוקית וגלויה עם עזרת העם היהודי בתמורה. סיוע כלכלי: מצבה הכלכלי של האימפריה היה גרוע, הרצל הציע לסייע בתשלום החובות, הוא קיווה שהברון רוטשילד ויהודים עשירים נוספים יתרמו מכספם. פיתוח ארץ

הקונגרס הציוני הראשון – 1897, תוכנית בזל

לאחר פרסום ספרו, הרצל מחליט להקים את התנועה הציונית בצורה מסודרת, כדי להקימה הוא החליט לכנס את כל היהודים בפומבי במטרה לפתור ולדבר על בעיית היהודים. הקונגרס התכנס בבאזל שבשוויץ ובמשך שלושה ימים היו דיונים על הבעיה היהודית והפתרונות הרלוונטיים. לקונגרס הגיעו 208 נציגים יהודים מכל רחבי העולם, בקונגרס זה

התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים: הגורמים לציונות, הרצל – "מדינת היהודים"

הגורמים להתעוררות הלאומית בקרב העם היהודי:   השפעת תנועת ההשכלה ותופעת החילון: החברה היהודית במערב ובמרכז אירופה הושפעה מרעיונות המהפכה הצרפתית ומתנועת ההשכלה ששמה דגש על המדע ורציונל על זכויות האדם. יהודים רבים הגיעו למסקנה שהם יכולים לשנות את גורלם ולהביא לשינוי במצבם במסגרת הלאומיות היהודית ולא לחכות לתפיסה הישנה