כל הפוסטים בהשסע הלאומי

המיעוטים בישראל: המיעוט הערבי והמיעוט הדרוזי, השסע הלאומי

  מעמד המיעוטים בישראל: בראש ובראשונה התחייבות מדינת ישראל לשוויון זכויות לכל אזרחיה בהכרזת העצמאות. ישראל נותנת לכל אזרחיה זכויות פרט מלאות ושוות. החוק אוסר אפליית קבלה לעבודה על בסיס לאומי – דתי. למיעוטים בישראל יש אפשרות רחבה להתבטא דתית – תרבותית במרחב הציבורי ובהיבט המוסדי. זאת בניגוד למדינות בהן

השסע הלאומי: גורמים, דרכי ביטוי ודרכי התמודדות

מהו שסע?: שסע מציין קו גבול חברתי שחוצה חברה כלשהי ומפריד אותה למחנות שונים. בין מחנות אלה מתחים ומחלוקות. בחברה הישראלית קיימים מספר סוגי שסעים: השסע הדתי: המתח שבין חילונים ודתיים. השסע העדתי: המתח שבין מזרחים ואשכנזים. השסע האידאולוגי – פוליטי: המחלוקת שבין הימין ושמאל בנושאי חוץ וביטחון. שסע כלכלי