כל הפוסטים בחגי

חגי: פרק א'

רקע לפרק: 17 שנים לאחר הצהרת כורש, נבנו יסודות בית המקדש, אך הבנייה הופסקה בשל צרי יהודה ובנימין. זמן הנבואה: בשנה השנייה למלכות דרוויש (יורש כורש), בחודש השישי (אלול). מקום הנבואה: במקום מרכזי, שומע אותו הכהן הגדול והמנהיג החילוני (זרובבל ויהושע בן יהוצדק). תוכן הנבואה: חגי מצטט את דברי העם: