כל הפוסטים בחוק השבות

מאפייניה או היבטיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

מאפייניה או היבטיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית המבט המשפטי- נורמטיבי למדינה (האופי היהודי): חוק השבות: חוק זה נחקק בשנת 1950 ולפיו כל יהודי רשאי לעלות לארץ ישראל למעט המקרים הבאים: – פועל כנגד העם היהודי. – עלול לסכן את בריאות הציבור ואו את ביטחון המדינה. – בעל עבר פלילי