כל הפוסטים בחורבן הבית

בניית המרכז ביבנה: עיצוב חיים יהודיים ללא מקדש ויצירת גורמים מלכדים חדשים

בעת שהחל המצור על ירושלים, נמלט מן העיר רבן יוחנן בן זכאי כשהוא חבוי בארון מתים. רבן יוחנן בן זכאי היה ממנהיגי הפרושים בירושלים ומצמרת הסנהדרין, ממחנה המתונים וממתנגדי המרד. על שערי העיר הופקדו בריוני הקנאים שווידאו בנעיצות רומח, כי אכן המת שמוצא אל מחוץ לעיר מת "לחלוטין". על כן