כל הפוסטים בחורבן

תהילים – סימן קל"ז

עַ֥ל נַהֲר֨וֹת | בָּבֶ֗ל שָׁ֣ם יָ֭שַׁבְנוּ גַּם-בָּכִ֑ינוּ בְּ֝זָכְרֵ֗נוּ אֶת-צִיּֽוֹן: לאחר שהגיעו לגלות, לבבל (עיראק), הם ישבו ובכו, נזכרו בירושלים עַֽל-עֲרָבִ֥ים בְּתוֹכָ֑הּ תָּ֝לִ֗ינוּ כִּנֹּרוֹתֵֽינוּ: על ערבים = ערבי נחל, עצים שגדלים ליד נחלים. כנרותינו = כלי נגינה. מורמז פה סימן לאבלות, כבר לא מוכנים לנגן בכלי נגינה, תלו את כלי הנגינה

מלכים ב': פרק כ"ה

מלכות צדקיה צדקיה מורד במלך בבל, בתגובה נבוכדנאצר מחל מצור על ירושלים.   י' בטבת – התחלת המצור  י"ז בתמוז – הבקעת החומה. ט' באב – חורבן ירושלים.   בניית "דייק": סוללות עפר כדי לגלות מה יש בעיר בזמן המצור.   מלך בבל רוצח את ילדי צדקיה, מנקר את עיניו