כל הפוסטים ביאשיהו

דברים: פרק י"ב, פס' 1-13

פס' 1-4 – ביעור העבודה הזרה: לפני/ עם כניסתכם לארץ עליכם לבער את העבודה הזרה, השמדה מוחלטת, אבד תאבדון (הדגשה). אבדו את שמם כדי שלא תתפתו לעבוד אותם. פס' 5-7 – פולחן לה': עיקרון 1: "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' מכל שבטכם" – תעשו הפולחן איפה שה' יבחר,

מלכים ב': פרק כ"ב

מציאת ספר הברית (פרק כ"ב) יאשיהו מורה לעשות בדק בית (שיפוצים), במהלך השיפוצים נמצא ספר. יאשיהו קורא ומתחיל לקרוע את בגדיו מרוב בהלה וקורא לשאול ה' דרך הנביאה חולדה אם הנאמר בספר נכון, וזה אכן נכון, תבוא הרעה כי הם לא מבצעים את הנאמר בספר. לפי פסוק 7, בעלי המלאכה