כל הפוסטים בירמיה

ירמיה: פרק כ"ח

נבואת חנניה בן עזור- בהתחלת מלכות חזקיה, בבית ה', כל העם וירמיה שמעו על הנבואה. אשבור את עול מלך בבל. עוד שנתיים אחזיר את אוצרות בית המקדש. גולי האליטה (גלות יהויכין) ישובו. וירמיה עונה: הלוואי שזה יקרה, אך- לרוב, נבואות הזעם הן נבואות אמת ונבואות הנחמה הן נבואות שקר. כאשר

ירמיה: פרק כ"ה, פס' 1-14

ירמיהו מנבא לבית יהודה לפני גלות יהויכין. ירמיהו מנסה להזהיר את העם כבר מתקופת יאשיהו והם לא שומעים לו, ה' הביא לכם עוד נביאים וגם להם לא שמעתם. תנאי: אם תפסיקו לחטוא. תוצאה: תזכו  להישאר בארץ כנען והכל יהיה בסדר. נבוכדנצר יבוא ויחריב את הארץ, כל קולות השמחה והששון ייעלמו.

ירמיה: פרק ז', פס' 1-24

טענות נביאי השקר: למרוד, לא יהיה חורבן כי "היכל ה' המה". בית המקדש פה ולכן יש לנו חסינות, ה' לא יהרוס את ביתו. אתם יכולים לחיות כרגיל ואף למרוד כרצונכם. => נוגד את התפיסה הדויטרונומיסטית, ה' שוכן שם באופן מופשט ולא מוחשי. טענת ירמיה: הטיבו דרכיכם => ושכנתי אתכם במקום

ירמיה: פרק א', פס 1-3

ירמיהו, בן חלקיהו, ממשפחת הכוהנים, חיו בענתות, בנימין. עקב הרפורמה שהונהגה, למרות היותם כוהנים, הם חיו בענתות (לא בירושלים, כמובן) כי לא היה להם במה לעבוד. יש פרשנות שהם היו גם נחותים בדרגה. ירמיהו הוא נביא מהשנה ה-13 למלכות יאשיהו עד חורבן הבית (הראשון), כ-40 שנה. קושי: אנו יודעים שהוא