כל הפוסטים במאפיינים

המאפיינים של התנועות הלאומיות

תנועה לאומית- התארגנות של קבוצת אנשים מהלאום שנאבקת לקיום שלטון עצמי של בני הלאום בשטח מסוים. התנועה מציבה לעצמה מטרה כדי להגיע לריבונות, לכל תנועה הדרך הייחודית לה. זהו תהליך הדרגתי שהוביל את בני הלאום ללאומיות. ניתן לאפיין מספר דברים המשותפים בתנועות השונות: המאפיינים של התנועות הלאומיות הנהגה: בראש התנועה