כל הפוסטים במלכים א'

סיכום מלכים א': פרק כ"א – כרם נבות היעזראלי

שני קשיים בפסוק הראשון של הפרק: ייתור לשון, "יזרעאלי אשר ביזרעאל. אחאב אינו רק מלך שומרון, צמצום מלכות אחאב. פרשנים טוענים שזאת על מנת להדגיש שנחלת האבות של נבות היא יזרעאל ושל אחאב היא שומרון. נחלת אבות ניתנת למכירה רק כשאדם יורד מנכסו וזה זמני עד שנת היובל הואיל והאדמות

סיכום מלכים א': פרק י"ט – התגלות ה' לאליהו

אחאב מספר לאשתו איזבל את כל אשר עשה אליהו, ה"מספר המקראי" מבליט שהריגת נביאי הבעל הכי מעניין אותה. תגובת איזבל לנעשה "כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון", איזבל נשבעת באלוהים שלה (כמה אלים) שתהרוג את אליהו כמו שאליהו הרג את נביאי הבעל (מידה כנגד מידה). היא מאיימת כי היא רוצה להפחידו

סיכום מלכים א': פרק י"ח – מבחן האמונה

אחרי שלוש שנים מחליט ה' להפסיק את הבצורת והוא שולח את אליהו להיראות לאחאב ולהודיעו על סוף הבצורת, פרשנים טוענים שכנראה והמסר הופנם לעם והם האמינו שה' הוא האל האמיתי. אחאב הולך לעבדיהו, והוא ירא ה' מאוד (נאמן לו), "אשר על הבית" (השר הבכיר של אחאב), כשאיזבל אשתו הרגה את

מלכים א': פרק י"ז – סיפורי אליהו הנביא

אליהו בא ממשפחת התשבי/ ממקום הנקרא כך, מאזור הגלעד והוא נביא ("אשר עמדתי לפניו"), אין לנו הרבה מידע על עברו בניגוד לשאר הנביאים בכוונה לגרום למסתוריות לגביו. אליהו נשבע שלא יהיה גשם בשנים הקרובות – בצורת כי הם חטאו בעבודה זרה, את זה הוא אמר לאחאב. קושי: "כי אם לפי

מלכים א': פרק ט"ז, פס' 23-33 – מלכות עמרי ואחאב

פס' 23-29 מלכות עמרי בפס' אלו מסופר על ראשית מלכותם של עמרי ואחאב בנו על ישראל, עמרי מלך 12 שנה על ישראל. עמרי קונה שטח בשם שמר ובגלל זה השטח נקרא שומרון, "הסופר המקראי" מסביר שלמקום קוראים שומרון מכיוון שהמקום הזה היה שייך לאדם בשם שמר. עמרי חוטא והיה גרוע

מלכים א': פרק י"ב – פילוג הממלכה

פס' 1-22 – חולשת רחבעם אנו רואים שבן שלמה, רחבעם שמולך אחריו חלש יותר ממנו, יש לכך כמה הוכחות: המלכתו נעשית בשכם ולא בבירה ירושלים. ירבעם מעז לחזור לארץ. העם מעז להציב תנאים למלך (אם יקל במסים יהיו נאמנים לו).   בקשת העם לרחבעם: העם וירבעם מבקשים מהמלך רחבעם בכבודו

סיכום מלכים א': פרק י"א – מרד ירבעם בן נבט

שלמה נישא לנשים נוכריות בנות מלכים, זאת מסיבה פוליטית – כך לא תהיה מלחמה עם אב האישה (האישה משמשת כמעין בת ערובה), עוד סיבה היא כלכלית – מסחר עם העם אשר באה ממנו ועוד סיבה היא שהוא פשוט אהב נשים נוכריות. שלמה עובר על צו אלוהי לפיו אסור להתחתן עם

מלכים א', פרק י' 1 – 13 – מלכות שלמה וביקור מלכת שבא

בתחילת הפרק שלמה המלך מתואר כחכם, עשיר ומעושר פוליטי, בתקופתו הייתה שלווה מדינית. בחלום של שלמה ה' שואל אותו מה הוא יכול להעניק לו, שלמה מבקש דברים שיעזרו לו למלוך על העם וה' נותן לו אפילו יותר – חוכמה, מעמד רם ועוד על כך שהוא דואג לעם. מלכת שבא באה