כל הפוסטים במלכים ב'

מלכים ב': פרק כ"ד, פס' 8-20 (+ פרק כ"ג, פס' 36)

מלכים ב' – פרק כ"ד, 8-20 (+כ"ג 36) מלכות יהויקים יהויקים עולה לשלטון, בזמנו עולה נבוכדנאצר מלך בבל וכובש את האזור, יהויקים משועבד למלך בבל שלוש שנים ואז יהויקים מורד בו והתוצאה קשה מנשוא, מלך בבל עורך מצור על ירושלים, כל זה קורה בגלל חטאי מנשה. יהויקים נפטר ובנו יהויכין

מלכים ב': פרק כ"א

מנשה חוטא מנשה, בן חזקיה עושה הרע בעיני ה', הוא חוטא, הוא מפזר את הפולחן ומחדש את העבודה הזרה, בעצם הוא מבטל את הרפורמה הדתית של חזקיה אביו. וישב ובין את הבמות (לאל הבעל, פיזור פולחן). ויעש עשרה, ויעש בעל, פולחן צבא השמיים (פולחן לשמש, לירח ולכוכבים). העביר את בנו

מסע סנחריב על פי המקורות האשוריים: מנסרת סנחריב

במלכים ב' – פרק י"ח, פסוקים 13-16 למדנו על מסע סנחריב וכיבוש ערי יהודה. במקורות האשוריים נמצא פירוט נרחב על מסעות הכיבוש של סנחריב. סנחריב הכניע את העמים באזור, הכה את המצרים שסייעו במרד נגד אשור ולכד את עקרון הפלשתי שכרת ברית עם ממלכת יהודה למרד בו. מכאן החל במסעו

מלכים ב': פרק י"ט, פס' 35-37

מלאך ה' פוגע בחיילי אשור וממיתם, מלך אשור נוסג לאחור, היה מצור ונכשל, ירושלים במעמד גבוה, מוגנת על ידי השם, ניצלה ממלך אשור ומתייחסים אליה במעמד מכובד מאוד, ירושלים ניצחה את אימפריית אשור הענקית.

סיכום מלכים ב': פרק י"ח – מסע סנחריב ונאום רבשקה

בפרק זה חזקיה מתואר כצדיק כדוד, הוא מלך משועבד למלך אשור. עם הכוח שבצדיקותו, חזקיה מורד במלך אשור. ההכנות למרד: רפורמה דתית: ריכוז הפולחן וביטול העבודה הזרה הוא מסיר את הבמות- ריכוז הפולחן בבית המקדש, הוא מרכז אותם כדי שיוכל לפקח על הפולחן )סיבה דתית(, הוא רוצה ללכד אותם ומחזק

מלכים ב', פרק י"ז

ישראל נכבשה, פרשנות א: בני ישראל חטאו. פרשנות ב: אי תשלום מסים. הסבר ריאלי לחרבן שומרון (פס' 1-6) "רק לא כ…", הושע חטא פחות מקודמיו לתפקיד, בתקופתו חטאו פחות, העגלים היו באזורים שנכבשו, לא היה מה לעבוד בכלל. הושע נשלט על ידי מלך אשור, הוא עבד לו, הוא צריך לשם

מלכים ב': פרק ט"ו

עזריה, מלך בית יהודה, מלך 52 שנים, הוא צדיק ומסיים מלכותו עקב מחלה, יותם בנו מולך תחתיו במות אביו. ובינתיים בבית ישראל: כשבבית יהודה מלך עזריה 52 שנים, מלך בא והולך עקב חטא, או עקב רצח. בזמן מלכות פקח בן רמליהו, מלך אשור כובש את צפון הארץ ועבר הירדן ומגלה