כל הפוסטים במנשה

דברי הימים ב': פרק ל"ג, פס' 1-20

מות מנשה ה' מעניש את מנשה, האשורים כולאים ומגלים אותו, הוא מתפלל לה' ואלוהים מחזירו לירושלים, מנשה "חוזר בתשובה", עושה רפורמה דתית. בניגוד לספר מלכים, שם ידוע כי מנשה נפטר בשיבה טובה, כאן ידוע כי ה' סולח לו והוא חוזר בתשובה ועושה רפורמה דתית. ניתן לחשוב שבספר דברי הימים יש

מלכים ב': פרק כ"א

מנשה חוטא מנשה, בן חזקיה עושה הרע בעיני ה', הוא חוטא, הוא מפזר את הפולחן ומחדש את העבודה הזרה, בעצם הוא מבטל את הרפורמה הדתית של חזקיה אביו. וישב ובין את הבמות (לאל הבעל, פיזור פולחן). ויעש עשרה, ויעש בעל, פולחן צבא השמיים (פולחן לשמש, לירח ולכוכבים). העביר את בנו