כל הפוסטים בנבואה

חגי: פרק א'

רקע לפרק: 17 שנים לאחר הצהרת כורש, נבנו יסודות בית המקדש, אך הבנייה הופסקה בשל צרי יהודה ובנימין. זמן הנבואה: בשנה השנייה למלכות דרוויש (יורש כורש), בחודש השישי (אלול). מקום הנבואה: במקום מרכזי, שומע אותו הכהן הגדול והמנהיג החילוני (זרובבל ויהושע בן יהוצדק). תוכן הנבואה: חגי מצטט את דברי העם:

עמוס: פרק א', פס' 1-2

פסוק 1 של פרק א' מהווה כותרת לנבואות עמוס, ומוצגים בו מספר דברים: שמו של הנביא: עמוס. משלח ידו: נוקד (מגדל מקנה, צאן ובקר). מקום מגוריו: תקוע (עיר בשטח ממלכת יהודה). תקופת פעילותו הנבואית: ימי עוזיהו מלך יהודה וירבעם בן יואש מלך ישראל (733-769 לפני הספירה), כשנתיים לפני הרעש (=רעידת