כל הפוסטים בסטטוס קוו

אשכול העולם היהודי והתפוצות

רקע השואה והקמת מדינת ישראל שינו את דמות העולם היהודי. אפשר לראות זאת בשלושה היבטים: ביבשת אמריקה, בדרום אפריקה ובאוסטרליה גדל מספר היהודים. במקביל, הצטמצם מספר היהודים במערב אירופה. יהדות האסלאם עלתה ברובה הגדול למדינת ישראל. מדינת ישראל הפכה להיות מרכז העם היהודי. לעומת זאת, רק כמחצית מיהודי העולם חיים

מאפייניה או היבטיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית

מאפייניה או היבטיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית המבט המשפטי- נורמטיבי למדינה (האופי היהודי): חוק השבות: חוק זה נחקק בשנת 1950 ולפיו כל יהודי רשאי לעלות לארץ ישראל למעט המקרים הבאים: – פועל כנגד העם היהודי. – עלול לסכן את בריאות הציבור ואו את ביטחון המדינה. – בעל עבר פלילי