כל הפוסטים בעקרונות

עקרונות הדמוקרטיה: כל עקרונות הדמוקרטיה במקום אחד

א. עקרון הכרעת הרוב: אחד מהעקרונות החשובים בדמוקרטיה, הוא עקרון הכרעת הרוב. כאשר מתקיימת הצבעה, האפשרות שתתקבל היא זו שהרוב הצביע לה. ולא המיעוט נדרש לקבל את ההחלטה. במקרה בו ההחלטה פוגעת במיעוט או שלא מאפשרים למיעוט להשמיע את דעתו – זו עריצות הרוב. איך מזהים בשאלה? מספרים, מרבית, הרוב

דברים: פרק י"ב, פס' 1-13

פס' 1-4 – ביעור העבודה הזרה: לפני/ עם כניסתכם לארץ עליכם לבער את העבודה הזרה, השמדה מוחלטת, אבד תאבדון (הדגשה). אבדו את שמם כדי שלא תתפתו לעבוד אותם. פס' 5-7 – פולחן לה': עיקרון 1: "כי אם אל המקום אשר יבחר ה' מכל שבטכם" – תעשו הפולחן איפה שה' יבחר,