כל הפוסטים בפיצוץ מלון המלך דוד

תנועת המרי העברי: סיכום מלא

הגורמים להקמת תנועת המרי העברי: האכזבה ממדיניות בריטניה: עם נאום בווין חידדה בריטניה עמדתה לגבי היהודים והעקורים והמשיכו עם מדיניות הספר הלבן השלישי. הצורך למצוא פתרון לניצולי השואה: בן גוריון נפגש עם העקורים במחנות, דבר זה גרם לו לסערת רגשות גדולה, חוסר ההבנה של בריטניה לא להתחשב בניצולי השואה ולמנוע