כל הפוסטים בפרק ד'

עזרא: פרק ד', פס' 1-7

  רקע לפרק: חלק קטן מן העם חוזר לארץ בראשות זרובבל (מנהיג חילוני) ויהושע בן יהוצדק (הכהן הגדול). כאשר העם חוזר לציון, הוא בונה מזבח ומתחיל בייסוד בית המקדש, גולי בבל עדיין עצובים מהעובדה שהבית הזה יהיה פחות מפואר מהראשון. צרי יהודה ובנימין מבקשים לעזור בבניה, הם מסורבים. מדוע? דעה

עמוס: פרק ד', פס' 1-16

חטאי הנשים העשירות בשומרון (פס' 1-3) עמוס פונה בקטע זה אל נשות שומרון העשירות אשר סימלו בעיניו את השחיתות של החברה בישראל. "פרות הבשן" – כינוי גנאי לנשות שומרון המתוארות כפרות שמנות ובריאות בשר (אזור הבשן ידוע בפרותיו השמנות), ייתכן ובוחר דווקא במטאפורה זו כי הוא בעל מקנה, הוא רועה