כל הפוסטים בפרק ט"ז

מלכים א': פרק ט"ז, פס' 23-33 – מלכות עמרי ואחאב

פס' 23-29 מלכות עמרי בפס' אלו מסופר על ראשית מלכותם של עמרי ואחאב בנו על ישראל, עמרי מלך 12 שנה על ישראל. עמרי קונה שטח בשם שמר ובגלל זה השטח נקרא שומרון, "הסופר המקראי" מסביר שלמקום קוראים שומרון מכיוון שהמקום הזה היה שייך לאדם בשם שמר. עמרי חוטא והיה גרוע