כל הפוסטים בפרק י"ז

מלכים ב', פרק י"ז

ישראל נכבשה, פרשנות א: בני ישראל חטאו. פרשנות ב: אי תשלום מסים. הסבר ריאלי לחרבן שומרון (פס' 1-6) "רק לא כ…", הושע חטא פחות מקודמיו לתפקיד, בתקופתו חטאו פחות, העגלים היו באזורים שנכבשו, לא היה מה לעבוד בכלל. הושע נשלט על ידי מלך אשור, הוא עבד לו, הוא צריך לשם

מלכים א': פרק י"ז – סיפורי אליהו הנביא

אליהו בא ממשפחת התשבי/ ממקום הנקרא כך, מאזור הגלעד והוא נביא ("אשר עמדתי לפניו"), אין לנו הרבה מידע על עברו בניגוד לשאר הנביאים בכוונה לגרום למסתוריות לגביו. אליהו נשבע שלא יהיה גשם בשנים הקרובות – בצורת כי הם חטאו בעבודה זרה, את זה הוא אמר לאחאב. קושי: "כי אם לפי