כל הפוסטים בפרק י"ח

מסע סנחריב על פי המקורות האשוריים: מנסרת סנחריב

במלכים ב' – פרק י"ח, פסוקים 13-16 למדנו על מסע סנחריב וכיבוש ערי יהודה. במקורות האשוריים נמצא פירוט נרחב על מסעות הכיבוש של סנחריב. סנחריב הכניע את העמים באזור, הכה את המצרים שסייעו במרד נגד אשור ולכד את עקרון הפלשתי שכרת ברית עם ממלכת יהודה למרד בו. מכאן החל במסעו

סיכום מלכים ב': פרק י"ח – מסע סנחריב ונאום רבשקה

בפרק זה חזקיה מתואר כצדיק כדוד, הוא מלך משועבד למלך אשור. עם הכוח שבצדיקותו, חזקיה מורד במלך אשור. ההכנות למרד: רפורמה דתית: ריכוז הפולחן וביטול העבודה הזרה הוא מסיר את הבמות- ריכוז הפולחן בבית המקדש, הוא מרכז אותם כדי שיוכל לפקח על הפולחן )סיבה דתית(, הוא רוצה ללכד אותם ומחזק

סיכום מלכים א': פרק י"ח – מבחן האמונה

אחרי שלוש שנים מחליט ה' להפסיק את הבצורת והוא שולח את אליהו להיראות לאחאב ולהודיעו על סוף הבצורת, פרשנים טוענים שכנראה והמסר הופנם לעם והם האמינו שה' הוא האל האמיתי. אחאב הולך לעבדיהו, והוא ירא ה' מאוד (נאמן לו), "אשר על הבית" (השר הבכיר של אחאב), כשאיזבל אשתו הרגה את