כל הפוסטים בפרק י"ט

מלכים ב': פרק י"ט, פס' 35-37

מלאך ה' פוגע בחיילי אשור וממיתם, מלך אשור נוסג לאחור, היה מצור ונכשל, ירושלים במעמד גבוה, מוגנת על ידי השם, ניצלה ממלך אשור ומתייחסים אליה במעמד מכובד מאוד, ירושלים ניצחה את אימפריית אשור הענקית.

סיכום מלכים א': פרק י"ט – התגלות ה' לאליהו

אחאב מספר לאשתו איזבל את כל אשר עשה אליהו, ה"מספר המקראי" מבליט שהריגת נביאי הבעל הכי מעניין אותה. תגובת איזבל לנעשה "כה יעשון אלוהים וכה יוסיפון", איזבל נשבעת באלוהים שלה (כמה אלים) שתהרוג את אליהו כמו שאליהו הרג את נביאי הבעל (מידה כנגד מידה). היא מאיימת כי היא רוצה להפחידו