כל הפוסטים בציונות

הצהרת בלפור: הקשיים, התגובות והאינטרסים למתן ההצהרה

ב2 בנובמבר 1917 פרסמה בריטניה את הצהרת בלפור, שם היא ביטאה את נכונותה לסייע לתנועה הציונית להקים בית לאומי לעם היהודי בא"י. תוכן ההצהרה: "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה יסוד בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ותעשה כמיטב מאמציה להקל על הגשמת מטרה זו, בתנאי ברור שלא יעשה דבר

השוואה בין התנועה הציונית בראשית דרכה ובין תנועות לאומיות של עמים אחרים באירופה במאה ה-19 – נקודות דמיון ושוני

קווי דמיון: לכל התנועות אותה המטרה, הקמת מדינה עצמאית לאותו הלאום. המנהיגים ליברלים, צעירים, כריזמטיים והתנגדו לסדר הישן. השפעת תהליך החילון, ההתרחקות מהדת והתוצאות של המהפכה התעשייתית השפיעו על התנועות. טיפוח התודעה הלאומית באמצעות תרבות, סמלים לאומיים, מנהגים ומסורת היו בכל התנועות. קידום המטרה הלאומית ע"י הסכמים ובריתות עם מדינות

התנועה הלאומית היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים: הגורמים לציונות, הרצל – "מדינת היהודים"

הגורמים להתעוררות הלאומית בקרב העם היהודי:   השפעת תנועת ההשכלה ותופעת החילון: החברה היהודית במערב ובמרכז אירופה הושפעה מרעיונות המהפכה הצרפתית ומתנועת ההשכלה ששמה דגש על המדע ורציונל על זכויות האדם. יהודים רבים הגיעו למסקנה שהם יכולים לשנות את גורלם ולהביא לשינוי במצבם במסגרת הלאומיות היהודית ולא לחכות לתפיסה הישנה