כל הפוסטים בקב"ן

עריקות, נפקדות והשתמטות – כמה מקבלים על עריקות ואיך מקבלים פטור?

לפי סעיף חוק 13 לחוק שירות הביטחון, קיימת בישראל חובת שירות בצבא. פוקד בצבא, רשאי לקרוא בצו לגבר בין הגילאים 18 עד 29 ואישה בין הגלאים 18 עד 26 (הגילאים יכולים לחרוג בנסיבות שונות) לשירות בטחון בצבא, במקום ובזמן שיקבע. הבהרה – האמור כאן אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי! למידע

כל ההסברים על קה"ס – קשיי הסתגלות – קה"ס מקב"ן

קה"ס, קשיי הסתגלות,בראשי תיבות, משמעותו איפיון לחיילים לפי 6 קטגוריות המהוות מדרג, בדיוק כמו הפרופיל הצבאי אשר משליכות באופן ישיר על שיבוץ החייל ותפקודו בחייל. כך למשל, יוכל חייל, עם הפרופיל המקסימלי, פרופיל 97 להימנע משירות ביחידה קרבית. קה"ס ניתן על ידי קב"ן, קצין בריאות הנפש בצבא, בפגישה איתו במהלך השירות