כל הפוסטים בקריאון

אנטיגונה / סופוקלס – סיכום מעולה לבגרות

ראשית המחזה הקלאסי אנטיגונה הוא במבוא. מבוא (הרקע לעלילת המחזה אנטיגונה) למלך ולמלכה נולד ילד בשם אדיפוס. ההורים קיבלו נבואה שהבן יגדל, ירצח את אביו ויתחתן עם אמו. ההורים מסרו את הילד לרועה כדי שיהרגו את הילד. הוא ריחם על הילד ומסרו למלך ולמלכה בארץ אחרת. אדיפוס גדל וקיבל נבואה