כל הפוסטים ברשע ורע לו

איוב: פרק א'

איוב – פרק א' איוב הוא צדיק, אדם ישר וסר מרע. הוא מבורך בהרבה בנים זכרים, מבורך אישית וגם כלכלית. הוא עשיר ביותר ומכובד, בעל יחסים חמים בין בני המשפחה. איוב אף מקריב עולות כמספר ילדיו למען הסר ספק, פן שמא חלילה ילדיו עשו משהו רע. שטן= "לשוט", לשוטט ביקום