כל הפוסטים בשפת C

משפט תנאי if – חלק א'

משפט תנאי if הוא הפשוט ביותר. הבסיסי זה להגדיר מה קורה אם המשפט יתקיים / לא התקיים. if – זה משפט התנאי else – זה הפוך מהתנאי if_else – זה הפוך מהתנאי   לדוגמה: כתוב תוכנית שקולטת שתי מספרים ואומרת מה גדול יותר. אם הם שווים זה ידפיס שהם שווים.

מערך

מערך זה רצף של נתונים בזיכרון מאותו הטיפוס. לכל מערך יש לתת שם וגודל (ולהגדיר).   int array[9]; int – טיפוס array – שם 9 – גודל מערך עם לולאה: int array[9], i; for(i=0, i<9, i++) scanf("%d", &array[i]); ניתן גם להכניס נתונים ישר בצורה הזאתי: int array[9]={0,1,2,3,4,5,6,7,8};

הפקודה SWITCH

בפקודה כזאתי אפשר להשתמש למשל שאני מקבל כל פעם נתון אחר ורוצה לבצע כל פעם משהו שונה.   מבנה הפקודה: Switch(x) { case a: statment1; break; case b; statment2; break; default:statment x; } תרגיל דוגמה: כתוב תוכנית שתקלוט אות ראשונה בשם שלך ותדפיס מאכל שמתחיל באותו האות. char letter; printf("enter