כל הפוסטים בתנ"ך

סיכום מלכים א': פרק י"א – מרד ירבעם בן נבט

שלמה נישא לנשים נוכריות בנות מלכים, זאת מסיבה פוליטית – כך לא תהיה מלחמה עם אב האישה (האישה משמשת כמעין בת ערובה), עוד סיבה היא כלכלית – מסחר עם העם אשר באה ממנו ועוד סיבה היא שהוא פשוט אהב נשים נוכריות. שלמה עובר על צו אלוהי לפיו אסור להתחתן עם

מלכים א', פרק י' 1 – 13 – מלכות שלמה וביקור מלכת שבא

בתחילת הפרק שלמה המלך מתואר כחכם, עשיר ומעושר פוליטי, בתקופתו הייתה שלווה מדינית. בחלום של שלמה ה' שואל אותו מה הוא יכול להעניק לו, שלמה מבקש דברים שיעזרו לו למלוך על העם וה' נותן לו אפילו יותר – חוכמה, מעמד רם ועוד על כך שהוא דואג לעם. מלכת שבא באה